اسامی پذیرفته شدگان آزمون طراحی نظام مهندسی قم – آزمون مهرماه ۹۸

  برای هشتمین بار پیاپی آمار قبولی بالای ایوان خانه مهر در آزمون طراحی نظام مهندسی استان قم ایوان خانه خانه مهر که پیش از این در هفت دوره قبل توانسته بود ۶۵% از قبولی ظرفیت استان قم را با خود اختصاص دهد در هشتمین ...


آمار قبولی دوره های آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی قم

آمار قبولی دوره های گذشته آمادگی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی استان قم به شرح زیر میباشد: آزمون طراحی معماری – مرداد ماه ۱۳۹۴ – ۵۰ درصد آزمون طراحی معماری – بهمن ماه ۱۳۹۴ – ۶۲ درصد آزمون طراحی معماری – شهریورماه ۱۳۹۵ – ۵۰ ...


آمار قبولی دوره های آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی

آمار قبولی دوره های گذشته آمادگی آزمون نظام مهندسی استان قم به شرح زیر میباشد: مرداد ماه ۱۳۹۴ – ۵۰ درصد بهمن ماه ۱۳۹۴ – ۶۲ درصد شهریورماه ۱۳۹۵ – ۵۰ درصد اسفند ماه ۱۳۹۵ – ۱۰۰ درصد مهر ماه ۱۳۹۶ – ۶۷ درصد اردیبهشت ...


اسامی پذیرفته شدگان آزمون طراحی معماری نظام مهندسی قم – آزمون بهمن ماه ۹۷

  برای هفتمین بار پیاپی آمار قبولی بالای ایوان خانه مهر در آزمون طراحی نظام مهندسی استان قم ایوان خانه خانه مهر که پیش از این در شش دوره قبل توانسته بود ۶۵% از قبولی ظرفیت استان قم را با خود اختصاص دهد در هفتمین ...