اسامی پذیرفته شدگان آزمون طراحی نظام مهندسی قم – آزمون مهرماه ۹۸

  برای هشتمین بار پیاپی آمار قبولی بالای ایوان خانه مهر در آزمون طراحی نظام مهندسی استان قم ایوان خانه خانه مهر که پیش از این در هفت دوره قبل توانسته بود ۶۵% از قبولی ظرفیت استان قم را با خود اختصاص دهد در هشتمین ...


قبولی های ایوان خانه مهر در آزمون نظارت و اجرای معماری قم

قبولی ۹ نفر از شرکت کنندگان در دوره نظارت و اجرای معماری ایوان خانه مهر در آزمون مهرماه ۹۸ در اولین دوره نظارت و اجرای معماری ایوان خانه مهر قم ۹ نفر از شرکت کنندگان در این دوره موفق شدند در آزمون مهرماه قبول شوند. ...


۶۰% قبولی در اولین دوره آمادگی آزمون نظارت عمران قم

  ۶۰% قبولی شرکت کنندگان اولین دوره آمادگی آزمون نظارت عمران ایوان خانه مهر در آزمون مهرماه ۹۸ در اولین دوره نظارت عمران ایوان خانه مهر که در ۷۵ساعت در مرداد و شهریور ماه ۹۸ برگزار شد شش نفر از ده نفر شرکت کننده در ...


آمار قبولی دوره های آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی قم

آمار قبولی دوره های گذشته آمادگی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی استان قم به شرح زیر میباشد: آزمون طراحی معماری – مرداد ماه ۱۳۹۴ – ۵۰ درصد آزمون طراحی معماری – بهمن ماه ۱۳۹۴ – ۶۲ درصد آزمون طراحی معماری – شهریورماه ۱۳۹۵ – ۵۰ ...


نشست پنجم “امتداد شهر”

پنجمین نشست تخصصی ایوان خانه مهر در نهم آبان ماه با عنوان “امتداد شهر” با حضور امیرحسین طاهری برگزار شد. در این نشست امیرحسین طاهری ضمن واکاوی زندگی انسان اولیه و چگونگی شکل گیری شهر از تصمیم اولیه انسان و تهدیدهای پیش رو سخن گفت. ...


آزمون آزمایشی نظارت و اجرا معماری نظام مهندسی

آزمون های ورود به حرفه مهندسان یا به اصطلاح آزمون های نظام مهندسی، حدوداً هر ۶ ماه یکبار و در رشته های مختلف مهندسی برگزار می شود. در رشته مهندسی معماری، این آزمون در ۳ بخش نظارت، اجرا و طراحی برگزار می شود. ایوان خانه ...


آزمون آزمایشی طراحی معماری نظام مهندسی

آزمون های ورود به حرفه مهندسان یا به اصطلاح آزمون های نظام مهندسی، حدوداً هر ۶ ماه یکبار و در رشته های مختلف مهندسی برگزار می شود. در رشته مهندسی معماری، این آزمون در ۳ بخش نظارت، اجرا و طراحی برگزار می شود. ایوان خانه ...دوره آمادگی آزمون نظارت عمران نظام مهندسی

آزمون های ورود به حرفه مهندسان یا به اصطلاح آزمون های نظام مهندسی، حدوداً هر ۶ ماه یکبار و در رشته های مختلف مهندسی برگزار می شود. در رشته مهندسی عمران، این آزمون در ۳ بخش نظارت، اجرا و محاسبات برگزار می شود. ایوان خانه ...


دوره آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری نظام مهندسی

آزمون های ورود به حرفه مهندسان یا به اصطلاح آزمون های نظام مهندسی، حدوداً هر ۶ ماه یکبار و در رشته های مختلف مهندسی برگزار می شود. در رشته مهندسی معماری، این آزمون در ۳ بخش نظارت، اجرا و طراحی برگزار می شود. ایوان خانه ...