انتشار شماره دوم نشریه “خشت اول”

انتشار شماره دوم نشریه علمی انجمن علمی دانشگاه قم به نام «خشت اول» پس از گذشت حدود دو سال از انتشار شماره اول نشریه خشت اول، با تلاش جمعی از دوست‌داران و هنرجویان معماری دانشگاه قم با هدف رشد دانشجو و با رویکرد، تفکر و ...