۱۰۰درصد قبولی ظرفیت استان قم در آزمون طراحی معماری اسفند ۹۵

به لطف و عنایت خداوند متعال و تلاش اساتید و داوطلبین عزیز، موسسه ایوان خانه مهر توانست، آمار ۱۰۰ درصد قبولی ظرفیت استان قم، در آزمون طراحی معماری اسفند۹۵ را به دست آورد. قابل ذکر است که این کلاسها در مرداد۹۶ برای پنجمین دوره در قم برگزار شد که طیق روال قبل خانم مهندس مریم شریفی نیا و آقای مهندس حسن وحیدی، اساتید این دوره بودند.
100 درصد قبولی22

۴۷۶ بازدید