فصلنامه همشهری معماری، شماره ۳۴، فروردین و اردیبهشت ۹۶

فصلنامه معماری و شهرسازی همشهری، شماره ۳۴ ویژه ماه‌های فروردین و اردیبهشت منتشر شد.

0

 

 

 

فصلنامه همشهری معماری
فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی
شماره ۳۴، فروردین و اردیبهشت ۹۶
۱۶۹ صفحه

 

 

همشهری معماری دو مجله در یک مجله نیست؛ یک مجله است در دو قالب. اگر ۱۶۹ صفحه را رج بزنید، به جایی می​رسید که باید نشریه را بچرخانید و باقی صفحات را از طرف دیگر بخوانید. ۱۶۹ صفحه‌ی اول بر مطالب نظری و مصداقی درباره‌ی معماری تمرکز دارد و بخش ۲۶ صفحه‌ای شامل مطالبی درباره‌ی مدیریت شهری است. جلد اول تصویرسازی از لوئیس باراگان اثر مهدیه فرهادکیایی و جلد دوم نیز تصویرسازی دیگری از آثار این معمار مکزیکی اثر حامد حکیمی است.

 

نگاهی به فهرست مطالب این شماره:

مدیریت شهری/ مدیریت محیط‌زیست شهری
شهرهای آینده در مسیر  سازگاری اقلیمی
معمــاری با خشت و آجر شهر پایدار راهکار مقابله با تغییرات اقلیمی
شورای شهر تهران مجمع نمایندگان محلی  یا باشگاه مشاهیر ملی
دیپلماسی شهری و نقش آن در همگرایی شهرها
چیستی حمل‌ونقل هوشمند

باشــگاه و رویداد:
به جای سرنوشت/ پـلاســــکو  و مسئولیت‌های مهندسی
پرونده برخط #پلاسکو

موج نو/ ایستایی ترسیمی محاسبه‌ی هندسی سازه
مقدمه‌ای برای ایستایی ترسیمی معمــاری با خشت و آجر
طراحی با صـفر و یک
طاق‌‌زنی بـدون خشت
طاق زره- ‌نـــواری

تافوری/ مورخـی ناشناخته
تافــوری و مـا
نگاهی به معماری دیجیتال پرتــره‌ای از تــافوری
مانفردو تافــوری از نقد ایدئولوژی تا خُردتاریخ‌ها
مانفردو تافوری یا بازنگری از دید انســان‌گرایی
تاریخ پسـاکارگزارانه

یک معمار/ شاعرانه‌های لوییس باراگان
معمــاری که الماس شد
در هزارتوهــای باراگان
معماری به‌مثابه خودزندگی‌نامه
معماری از ســرزمین جادو
چشم مجسم

اندیشه/ تخریب میراث فرهنگی  از ناپلئون تا داعش
انقلاب اســلامی ایران پدیده‌‌ای در دوران پسااستعماری
هویت فرهنگی درگرو حفظ میراث  فــرهنگی
تخریب میراث فرهنگـی از ناپلئــون تــا داعش
مرگ و زندگیِ پس از مرگ اشیای مصنوع
نمایشگاه و پاکسازی؛ هنر و ســیاست
موروها را به ‌خاطـر بسپار
دی.ان.ای آسـیب ‌دیده: خشونت علیه ابنیه
شـمایل‌شکنی  فراتر از نفی
آرتفر: طبقه‌بندی انسان‌ها با محک زیباشناسی، از ناپلئون تا نئولیبرالیسم
چیزهایی که ما به آ ن‌ها علاقه‌مندیم
مدرنیته؛ جنگ دائمی یا صلح دائمی؟

۴۱۱ بازدید