شماره ۴۶ باغ نظر ، از بررسی بافت های فرسوده شهری تا مفهوم حس مکان

به گزارش پژوهشکده هنر،معماری و شهرسازی نظر ، همزمان با فرارسیدن نیمه ی فروردین ماه ، چهل و ششمین شماره از مجله علمی‌ـ پژوهشی باغ نظر به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد.

Intern-Magazine-Issue-Two-Designed-By-She-Was-Only - C1opy

فصلنامه باغ نظر، شماره ۴۶، بهار ۱۳۹۶ (فروردین)

فصلنامه باغ نظر دوره ۱۴، شماره ۴۶

بهار (فروردین) ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۶۵ صفحه

مقالاتی که پس از سه مرحله داوری و موافقت هیئت تحریریه در این شماره از مجله باغ نظر به چاپ رسیده اند به شرح زیر هستند:
  • بررسی تحقق‌پذیری طرح‌های بازآفرینی بافت فرسوده شهری به روش تلفیقی تحلیل شبکه‌ای- کارت امتیازی متوازن ؛ نمونه موردی : بافت فرسوده زینبیه اصفهان

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • نقش مفهوم حس مکان در ارتقای کیفیت حفاظت معماری

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • بررسی منشأ الهام‌بخش دیوار نگاره شام آخر داوینچی از چهار روایت کتاب مقدس

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • مستندسازی و ارزیابی بازسازی باغ‌های تاریخی همدان براساس منشور فلورانس (مطالعه موردی : باغ نظری و باغ خانه آمریکایی‌ها)

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری خط کوفی بنایی در دوره معاصر و روند استـفاده از آن در طراحـی آرم نوشـتاری

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • انتقال معنای اثر نقاشی در معماری بازگویی معنای اثر نقاشی مادام دوسون ویل و مجموعه استودیو در معماری خانه دیوار

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله

۵۵۷ بازدید