آمار قبولی دوره های آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی

آمار قبولی دوره های گذشته آمادگی آزمون نظام مهندسی استان قم به شرح زیر میباشد:

مرداد ماه ۱۳۹۴ – ۵۰ درصد

بهمن ماه ۱۳۹۴ – ۶۲ درصد

شهریورماه ۱۳۹۵ – ۵۰ درصد

اسفند ماه ۱۳۹۵ – ۱۰۰ درصد

مهر ماه ۱۳۹۶ – ۶۷ درصد

اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ – ۶۲ درصد

و در بهمن ماه ۱۳۹۷ با آمار قبولی ۱۴ نفر 

آمار قبولی دوره آزمون طراحی نظام مهندسی قم

۱۹۰ بازدید
لینک کوتاه نوشته : http://eyvankhane.com/?p=3182